redbar

Texter

Spakäl
1 Spakäl
2 Laatin Släcker Lyyse
3 Storpojk
 
En Vy Över ett Hav
1 The Hill of Doom
2 Madonnan i Vassem
3 Sprechen sie Deutsch?
4 In the Name of Love
5 Boltin & Kanoonin
6 Dragster 7000
7 Testamente
 
Saninjen, gåss 
1 Korvin Ruular
2 Dödshöve
3 Trindbuss spelar Snooker
4 I.F.I.F.å.M.
5 Mett Flesk
6 The Ballad of Hatefolk
7 Bo Löthman sälja armin åt Jevulin
8 Råtton i nesta liiv
9 Saturnus
10 Eppel
11 Dryömin om e silverfärga Euphonium
12 Toåran fö Edwin
 
The secret broderhood
of 500 tendren 
1 Mission
2 The Secret Brotherhood of 500 tendren
3 Nokken & Tarja Winblad spending time in the pit of Gataulin
4 1-stjärnigt monet
5 Caracas
6 Tikk Takk
7 Tett Fäil
 
Pausmysik från parkano 
1 Leonid
2 Dödslegion
3 Cirkus
4 Bråtas (remix)
 
Tranfeber
1 Döp de
2 Kuubalainen Romanssi
3 Bråtas
4 Satans Hexon
5 Sven Doom
6 Pollor
7 Nyt Tulee
8 Folie
 
Hong Kong
1 Det är härligt att gånga
2 En Historia om en Äldre Kriminell Herreman från Laihela
3 Porr
4 Kanahuone
5 Jag Älskar De (så inet fitton)
6 Knesvag å yr
7 Kaffe me dopp
redbar

1-stjärnigt monet

Baket e liitär ättstjänit monett – ur tjeftan spyyr e bare bare oolen
Ja liggär nier å tjändär mieg – som Greve Schultz i fodre
Håle talar å ja väit itt kvaa – saninjen, saninjen, saninjen viesär
Allting som ja tiji åm så lieng – flygär ut som fraggon

näi, näi, näi
fäil, fäil, fäil
ställ, ställ, ställ
kan itt ja tenk na liengär

Ja soåvär me eddjen runt skreppår
Itt nain hitt tå an haar häim flekkår

Jag å Tarja roålar i Pettärsburg – hotelle å tupolev rollar
Hitche bord itt hiend just nu – imåron je in nyy dag
Tarja lirkar me ti siengs – liitre målar tapeten
Häile eventyyre in flåpp – å ryskor svabbar syrår

Ja soåver me eddjen runt skreppår
He je betär än me snekkår

redbar

Boltin & Kanoonin

Boltin hadd sitt in film in kvield
Nu visst an äntligen kva an sku jier
"Kanonerna på navarone" va filmins namn

Han bodd åp in koll me in vy uvi e hav
"Schen sku e pass bra me in kanon"
he tyckt han å börja gjuut

Han rikta fanskape mot sjösss
Sku pro-stjuut tå nar kom ti byss

Allting va gjuti, stabilt å klart
7 meter langt kanon-rör
Sku laddas me 50 kg krut

Kulon rollast i pipon in
in fanfar, så tend di åp
E dåna så tendren spreckt
Kuulon laanda i in segälbåt
He sprekkt skallan åp madam åp dekk

redbar

Bo Löthman sälja armin åt Jevulin

I 30 år ha an slita fö ti oppnå sett mål, sett mål. Han va 30 första gangon tå, tå an slo, första strajken åp en baan i lappo -78. Itt sedan ha an knekt 138.

Jaha, e vort in 7-10-split. Nå, ja lägger silvertäjp i tuumhåle åså lappar ja me in bakkspinn bakifrån.
Näj skå nu, for itt e i rännon åter.

Bo Löthman sälja Armin åt Jevulin

In fix idé, 12 i rad å 12 i rad å 12, 12 strajk, ja kan no få ro i sjielin tå. 300 kast 300 svingar om daajin, he je allt, allt an jier, fö ti prestier e maximala, hyör!

Alltså, e ska ju bord ga nu tå ja har ju nytt klot å allt, men äntå vill itt e.
Kva star täiden å skådar åp? Di skrattar åt me! Vi får no sii köm som skrattar tå tå ja a lagt in dryömserien me 300.

Bo Löthman sälja Armin åt Jevulin

Bosse sälja armin åt Jevulin!

I natt je e miin tur!
Tå ska di no få sii köm som skrattar
Itt naar som star å skådar å stör me
Nu ska ja no lägg 300

Första strajken
In dubäl strajk, kva tur! Hitche gar ju som...
Tripäl strajk!
E bare raamblar ju in strajkan! Ja veta ju att ja e såde bra!
Ätt till så har ja a! 11 strajk å rad! Ien till så har ja 300!
Tier far kloote ivieg å...

NÄIJ!

E kan ju itt va sant!
8:on lömna! Å tenn kommer hede dynjon som sopar ondan tjeglår!
Soplåbbon! Ja hiendar! Ja springer!
Ja halkar. He e skoan...Ja nåkkas! Ja har on!

Arman åv. 2 protes. Ni frågar:
- "Va e värt a?"
He je klart!


Bo Löthman sälja Arman åt Jevulin

redbar

Bråtas

Ligger schenn i grese in-olja
Känder me så stark å så netjin
Ha just bråtast me gaambäl-Tauno
Laag e smidjebält så an storkna
Smärt å smiidi, händiga grepp
He je så maskulint i parterr
He e aldri för säint ti buri bråtas
he e aldri för säint ti buri

Mjölksyyron bränder i låren
Hendren greppar runt in bastant finn
He je in schenk in schenk ifrån ovan
ti far ti Kaustinen en häli å bråtas

En bäinsax arbetar nestan allti
Halv-nelson aldri fäil
Suutan klebbar, svättåt & läskit
Puuro om myönan, gaasin kookar
He loftar rutit ecklit ur stjärtin
He je bare så som e ska va
3000 euro in weekend me pojkan
nästa år kommer kanske Karelin

Mjölksyyron....

Mjölksyyron....

redbar

Cirkus

Diislan kämpar, di je schier
Tälte hissas, ska e bjier
Ongan flockas, fiedren svier
Nu je e dags ti jier entré

Hästan travar runt i ring
Orkesterdiitje brännvinsstint
Liindansörin faalder hårt
Promille i kroppin, lååre åv

Rabadaba dingdong
Kva je e som hiendär
Circusdirektörin tror att löckon no viendär

Rabadaba dingdong
Vi tar in dag i sendär
Circusdirektörin tuggar åp na aptendär

Välkumin åp circus x4

Grande Finale, elefanten in
Stjenar i mane schin, manglar en kvinn
Konkursin hotar, måst jier naa
Fly me pengan, bränn opp a?

Rabadaba dingdong
Kva je e som roålar
Circusdirektörin slåss me ryssen om na stålar

Rabadaba dingdong
Kokar opp na ålar
Circusdirektörin: -”He je blod å svätt å tårar”

Välkumin åp circus x4

Välkumin åp circus x4

redbar

Det är Härligt att Gånga

I Polen tuggar di kole
I Tyrolen sväljar di hare
Bulgaren svättåt uvi låren
Slovaken hur saatan gaar e?

Hää, häälit ti Gång
Hää, häälit ti Gång

I argentina pompa ja Rita
Åp Alina kaamba ja vagina
I Cortina stjiida ja stjiida
I Kina roåla ja å stiima

Hää, häälit ti Gång
Hää, häälit ti Gång

Ti Gång

Ryssan har kolik
Tyskan kalabalik
Danskan gräver e dik
Franska päronen I Fosmagnit

Hää, häälit ti Gång
Hää, häälit ti Gång

Ti Gång x1000

redbar

Dragster 7000

Åålrajt, lets go, boys!

Jee jee jee, tåbak glöyder i monin
Åj åj åj, fö lite soovd nåtär
Kan et säj åt mieg når vi ska tjyör
Ha vi beställd na nitro?

Vi svetsar ramen
loppor sväider vaamben
Tåbak & kaffe
He je dags fö in burn-out

Nu je e dags ti drag
vi ha vänta åp grönt så jävla lieng
Gumme flyger ti skogs tå vi får na betär grepp

Äj äj äj. kva hend nu?
NÄj näj näj, va boltan häil?
Chassi börja skak tå ja tröckt åp
Kolvan rotera runt nesan

Me 390 km/h gick e jevla stjitit
Dragstrin han volta
Höve genom vädjen åp hillin.

redbar

Dryömin om e silverfärga Euphonium

Tonen smiekär loåren, ansatsin je maximal
Monnstytje je ljumt å stadit, lyöpninjen je optimal

Dryömin om e silverfärga euphonium
Lievär i in tro att nain dag bemestär on!

Ur kranor hiengär salivin, ventilen di liekär lett
Dirigentin spärrar yögon: -"Althorne je tett!"

Dryömin om e silverfärga euphonium
Lievär i in tro att nain dag bemestär on!
Lievär i in tro att nain dag bemestär on!
Dryömin om e silverfärga euphonium

redbar

Dödshöve

Ti sii, e vakart skåp
Ti hyör, e tjedärspiel
Ti känn, solen stäik
Je itt liive fö underbart?
Ti låft, åp in tulipan
Ti smak, åp rabarberkräm
E sjett, säis kvinnor ha
Je itt liive fö underbart?

Dimmon sviepär in uvi fälten
Lian kvässes kvass å fin

Dödshöve, bryr itt se e stjiit
Dödshöve, lömnar baket se e lik

Ti sii, kan va in illusion
Ti hyör, kan va in illusion
Ti känn, kan va in illusion
Tal om fö mieg kva som je rätt
Ti låft, kan va in illusion
Ti smak, kan va in illusion
E 6e, kan va in illusion
Tal om fö mieg kva som je rätt

Dimmon...

Dödshöve...

Dödshöve...

redbar

Dödslegion

Mitt i allt kan e va dags , tå vi vaknar je allt svart
Vi je klebbåt, vi je stark, en piiskand iisk i våran nack
En friesand doft åv gamalt flesk, Gom-segle smakara beskt
Kva har vi fö in mission?

Dödslegion – marsch i helvite me spjut å kniv.
Dödslegion – tri ruti liik vör miin siid
Dödslegion

Domp-stnatjin får ås ti spym ja siir itt mårondaajin gry
Bakom in rock bledrrar en kapp, kanske nain behöva kack
Odregliga skockar me möglåt svin, vi dreckär aale iställe fö vin
Fenin siter åp in tron....

Dödslegion...

He blåser opp ti storm, svierin ha börja gorm
Häit ång uvi in stål-barm, ja sku hellran arbet åp in...
Farm.....

Dödslegion...

redbar

Döp De

Abraham Nynäs å Lintula Vikars å Leif-Arne Tanner å Beres af Teir-Judasdahl å Rauno Lytts
Kalervo Gädda å Franz-Leffe Witans å Tor-Heikki Maris å Siemens Juthmangs - Kublai Kahn å Rombergas Jarl

Kom hit ska ja döp de å Satans dår-satan! x2

Stig-Nisse Rautanen å Lars Haka-Korhonen å Bengt-Jalle Smulter å Myschkin El-Malm/Per Kaamb å Errol Butts
Päls-Myrre Svitzer å Tupolev Romberg å Allan-Siv Jylhä å Per-Reuben Mark Dybendahl å Palle Barck

Kom hit ska ja döp de å Satans dår-satan! x4

redbar

En Historia om en Äldre Kriminell Herreman från Laihela

Oj oj oj, viime vouden paras eilen, Ruusujuhlat, oj.

Gamälin saat 30 år i hekte, känd e börja räck
An hadd råna Suomen Rehu, men alibie spreckt
19 Juli –63 tå to epose fart
Tjeljen hans had gift om se, me in sotåtan kaar

Vill et sii hur e gaar
tå et fittas me in gaambälan kar

Åp strandgaton smälld e som satan, tegle bare öörd
I båskan venta e flyktfordon, som Romarin stöörd
Mot Laihela satan oj oj oj, me 180 km/h uvi gruuse
Nu ha an fö sista gaangon använd gamälon as musen

Vill et sii....

Tendren stretta, arman väiva, kva fan hiendär schenn?
In roundhouse-kick i röven, i stjortärman fajtas vår vän
Maijon roåla, pollaren kämpa, för ti få e slut
Hux flux, åp nae viis, hjältin flydd me in suput

Vill et sii...

redbar

Eppel

Hejsan, lilla hjärtevänn
Kva ska vi jier idag?
Vi ska plock na epäl,
ilag tu å jaag
Nu så hemtar et e epäl åt mieg,
e runt å mustit ätt.
Tu jyör bare allt fö mieg, aha, aha

Näi, kva jier et, kan et itt, hitt nae betär betär epäl åt mieg.
Hitche je, maskjiti, he je eklit å så fuult.
Hur kan et, jyör såde, mot mieg såm je så pärfekt.
Kvafyö jyör et tåsche dyng, tåsche dyng åt mieg?

Eepäl, peepäl, piiron, paaron, puff. Krååkon satt i epälbåsk.

Hejsan, lilla golle mett, vi ska plock mäir epäl.
Vi ska plock en epälviesk, ilaag tu å jaag.
Tå vi kåmbär häim tibak, ska vi kook na moos
Vi har a så braa, tu å jaag

Näi, kva jyör et, har et itt, me tii stytjen plastik viesk. Kva jier et, kvafö itt, hur faan kan e va möjlithur kan et, jyör såde, mot mieg såm je så pärfekt. Kvafyö jyör et tåsche dyng, tåsche dyng åt mieg

Eepäl, peepäl, piiron, paaron, puff. Krååkon satt i epälbåsk.
 

redbar

Folie

Ha et känd ett, rektit hur et mår?
Har et värkan, å struma å i longor å....

Bränder e tå et ska ga å stjiit?
Knastrar e i monin tå et ha biti i gips?

Hostar et tå et ha inandast Brom?
Flimrar e fö ögon tå et ska somn?

Ilar e, Tå et biter i Folie?

Skakar et tå et siir in litin ryss?
tjyöjes et tå et får itt va ti na byss?
vibrerar e i stjorton tå et har feber?
Var et vinglot i höve tå et gått opphald nain heder?

Ilar e, Tå et biter i Folie?

redbar

The Hill of Doom

E va tidit in myön, tå ryttarin bestäig hillin
Schen ska ja bygg män borg, schen ska ja döj in dag

I bloode va e skrivi, an hadd jort set val
schen sku e byggas, utan na kvaal
e e normt projekt me tusantals stäin
i litin här som sku vaar fläir

The hill of Doom ha få sän början
tu våg itt äj na anna
Me blode åp stjinne vort e bekräfta
In svart tid ha fått sän början

Di tjempa i mang år å ti sist va e fördit
Flaggon vort nu hissa, nu sku e festas

I bloode va e skrivi, an hadd jort set val
schen sku e byggas, utan na kvaal
Prise va durt, men he vista an itt
kvem som sku betal utan na val

The hill of Doom sku få set ofär
tu våg itt jier na anna
Ryttarin foll uvi e spjut i in kamar
Kva va e vi sag?

redbar

I.F.I.F.å.M.

Ja tråda oppet rååin, i stövlor å in hatt
hadd tjänslon oåv att gaaldre rassla, hadd jääla opp in tratt

i liinor tjänd ja knökkan, å bloode fröös ti iis
spåra fäälan i vikotaale, sku få e prima pris

Indianin friest i fällon åp måsan
mindär sakär jevär en fråsan

Ja hakka tendren i biilin, kva ska ja ta me till?
ska ja slepp an elå let an ligg, ska ja maat an me na dill?

nåppår krööp åp svoålin, hondin stjäld i ätt
samvete gnaaga me i epple, nu måst ja ager tvärtt

Indianin friest i fällon åp måsan
mindär sakär jevär en fråsan
Indianin friest i fällon åp måsan
sioxin tugga dill å båsa

redbar

In the name of love

Let me tell you the secret of the love
It is all in the rhythm of the love
Let you be drugged in the mood of love
Hold me closer in the book of love

Aah, do the salsa, the boogie woogie
We can to the mambo or do the the cha-cha

Murder in the name of love
The passion and the hate in the name of love

Come to the trailer in the flow of love
Camping in the forest in with the rush of love

I will wreck you in the name of love
Twist and bend you in the name of love

redbar

Jag Älskar De (så inet fitton)

Första gaangon ja så de
tu sto å liipa baak in buss
Hede biescht håre
täide guöl tendren
täide svälld leppan, leppan
nar hadd klemd de åp tissan x3

Ja älskar de, så inet fitton x4

Åp första deitin så for vi
åp traktor pulling ti kuni
Ja fråga: Kva jier mamm å papp diin
tå itt di je mie
Papp kurerar hemoroiden
me kraftstryömin
Mamm blåser opp balongen åp tivoli
Mamm blåser opp balongen åp tivoli

Ja älskar de, så inet fitton x4
Pusipusipussguligull....

Ja älskar de x4
Så inet fitton x4

redbar

Kaffe me Dopp

Ja hadd problem me potensin, han vila itt stjuut
Om itt e vaar na betär, så var noo skreppor ti na fuult
Via e rykte huörd ja att i Bogota så finns in doktor som me kaffe kan åtjäärd a

Ja beställd in biljett, Kosta va e kosta vill
Ballin i e spett, Kosta va e kosta vill
Doktor Mendoza mött me i terminalin me in jiip
Ja vackla ja stula i höve, liet e piiip

Kaffe me bulla, kaffe me dopp
Kaffe me bulla, kaffe me dopp
Kaffe me bulla, får itt ja kaffe så kan ja itt stopp

10,000 $ kosta ti få lyöst recefte, Nu satan får ja snart buri anvend sekte
Ja skaka, råska, ja skåda, i e diis, Fraggon hengd å daaldra
Piisk me me na riis!

Kaffe me bulla, kaffe me dopp
Kaffe me bulla, kaffe me dopp
Kaffe me bulla, får itt ja kaffe så kan ja itt stopp

He vort svart milan toårnan, tå ja tråda i sackon
He kännst nier et pongan, som di sku vaar ladda me ackon
Santos, mocka, cappuchino å Melitta
Kom hit senjårita å skåd om et lilla rusine hittar

redbar

Kanahuone

Professor Lauri Ryti experimentera me hyönor
Han fylld me kummin å all världens gryödor
Han fylld di me jod å na ruti brådd
Mäir ägg, blod-ägg, experimentier nier Bäck

KANAHUONE

Tapp itt aptitin Lauri, bit ihop
Var itt e ti na så får et buri sot
Mot vextvärtjin kanske e tar bot
Mäir ägg, blod-ägg, forsk nier Bäck

KANAHUONE
KANAHUONE
KANAHUONE

Äggbiilin susar tom genom nejdin
Chick, Hornet, Munakeskus å Bäck
Tapp itt aptitin Lauri, bit ihop
Mäir ägg, blod-ägg, forsk nier Bäck

KANAHUONE

redbar

Knesvag å Yr

Tå ja treffar en nyon kvinn
Tå ja je allt fä jävla stinn
Tå e ur böxor börja rinn

Tå ja åp gröitin har en hinn
Tå itt ja åp Jokret får vinn
Tå murr-durrarin börja brinn

Tå ja i kassan insir e svinn
Tå ja lyydes åp en gaambäl HIM
Tå ja snavar åp e blåkorvs-skinn

Tå di vill att ja ska försvinn
Tå stryker ja utet vegnan därin
Tå säir ja att itt ja har na minn

Ja känder me knesvag å yr.
Psykologen je allt fö dyr.

Ja känder me knesvag å yr, Psykologen je allt fö dyr x4

redbar

Korvin Ruular

Di je tåff di je hård
di je pöjkan som grievär e stort hål
rett nier, för ti kom liängär nier
di je stor di je falsk di kan få blodsåkär fall
fö ti förhindär he så har di Ritva i sän famn

hon je trind hon je rå
hon väit kva pojkan ska få
fö ti hald pojkan ner i håle utan blesyr
å hon stånkar å hon svättas å hon tjempar å hon styr
hon je drottninjen i boe
hon gar an som en ohyr

Jah, tå stigär stjärnon framm
kårvin rular
he je bare så
försök ti manipulier me
å syyd me foll men
kårvin ruular
he je bare så

Hon je liten hon je spied
hon je madånnon i taljor i e biblotek
fö ti få naa fö ti kon liev
hon je svag, hon vill gråt
hon vill häim ti sett kylskåp
som ni förstår je e tanifrån on tröstin får

Jah...

Nier i amazånas löper okända män
nakupelle jenom skojin he je ovanlit schenn
di je smiidi di je små
di haar hendren åv stål
men di je hongråt, di je hongråt, di je hongråt såm få

di ryör i en blöjt åv lianen å na blad
magan sväldär, hoåre riiter, di roålar åv a
men baak e tried star in finn me in pål i e hål
ur feckon hiengär in talgtapp
nu får di se e mål

Jah...

Länk-, länk-, länkkorvin

redbar

Kuubalainen Romanssi

Finska mannen, Niilo K, hadd a klart i feckon
Allt hadd tala, mot Havanna, läit in kaar å sneckor
Passe, viisum, å kadångan,skååd åp Castroas skallan
Spring såm en jäävla hyön å väiv me häst-fidel as ballan

Allt hadd tend na lete snett
Han kona itt för etikett

Kuubalainen romanssi, kaunis kaunis
Kuubalainen romanssi, kaunis kuubalainen

Mitt i allt, smälld e till, e flamingo stoo ur struupin
Niilo rååla såm e sviin i fyllon, runt pongan rann e svättin
Klift å skuri, allt va upit, bariäärin va nu bruti
Dregle båbblar, faunun kallar, i ställe fö en mutik

Allt hadd...

Kuubalainen romanssi...

Kuubalainen romanssi...

redbar

Laatin Släcker Lyyse

He buri va dgas ti stig opp nu folke
Klockon je sex
Om et ska ti arbete na
Ja ha koka tevattne åt de
He je bare ti kom ner tå et je fäärdi
Ha du jiti chips igår om kvieldin?
Kanske et ha skåda na Star Trek, elå?
Ska du itt far ti arbete na?

Tidi myön, klockon sju
Veckarin ringär, stig opp nu

Ja et trött?
je et sjuk?
Mamm diin ringer ti arbete nu

Sienjen diin je varm å skön
å tu orkar itt stig opp

Laatin x3
Laatin släcker lyyse.

Tu je kung, i e häim
Behöv itt sliit naa
Bortstjemd glyt

Modren bollar. ollåt papp
Kanske je så?
Je e tu?

Men Folke, itt kan du ju bare ligg tennar itt fö dagan
Tu måst no tu faar ti arbete som na aar å
Itt je e bare tu folke som je schärhäim
Jaha. Berit å?

redbar

Leonid

Åp in jurpark åp 1950-tale
Utfördes in märkli insemination
Korsas sku King Kong me in fågäl åv okönd art
E va e värst som ain hadd sitt
7000 kg tong å 15 m lang
Höve som e pieron å vete åv in kalkon

Leonid va e monster
Ha et sitt leonid kvan finns leonid
Leonid va e monster
Kvan finns leonid ha et sitt leonid

CIA å NFL hadd beställd e monstär
Men Leonid vila itt alls va mie
Baket in konferans i tampa rööm an ti skogs
Sedan he a itt nar mött Leonid
Om et känder in friesand foderdoft åv ljus karaktär
Kanske Leonid just precis strök förbi

Leonid va e monster...

redbar

Madonnan i Vassen

In bisam-familj i betijn byggd e bo
fåglan kvittra, allt va e va logn å ro
måsan fuktot, i luften snurra e bi
sakta flöt förbi e blåttna lik

nej, nej, njet, no, nicht

A

Adelskvinnon i blöjton hätt fru Creutz
Snava i gääsin me tåbak å en pått
Stövlår söög on fast i na blåläir
Grievin skratta att tu a hitta häim

Madonnon vort drenkt i na vass

A

Hitche hend åp tidit 20-tal
Adel & pengan fixa e försvar
Lättan ti fri in fan än ti få an fälld
Hemdin kommer säinan elå förr

Hur kan he kom se

A

redbar

Mett Flesk

Hitche je jag å hitche je mett flesk! Hu je e me tieg? Hu je e me tett flesk?

redbar

Mission

Telefon ringd ju ti sist, visst att itt e sku va uvi än…
Mytchy elend å mytchy stjiit, men allt taar ju ti sist slut

Trii år i ofrivilli exil, nu så ska di ha nain ti åfär…
Allting packas he je in rutin, klied åp in gambälan falskan miiin

Entligen je e dags ti faar åp männ siekärt sista mission
Åren a gaa så fort he kan ju itt va männ sista mission

Di trodd att åldermannen va slut, sku nu lag an ti na maalatjyöt
Boka in me åp snabbast flyyg, sku ju enda ti Vaasa

Revålvrin i en falskon luuk, to åp me in pansionärspäruk
Sku ju treff di snaart åp nytt, ja lömna itt na åt in slomp

redbar

Nokken & Tarja Winblad spending time in the pit of Gataulin

Har et tiid ti kåm me mieg åp en räis ti st petersburg
Vi ska måst treff in gambäl venn, han je e rektit svin
Han je in enda som väit kva dyng som hiändär schenn
Kanske vi gåt kliem åt an?

Nökken e jag, Tarja Winblad å jag, spending time in the pit of Gataulin
In bemanna missil fö privat trafik, elå fö ti tekkdiik

Ja försto att e sku ta lieng, men tå tredd tarja winblad fram
Å erbjöd an naonting som itt ja kona, nemligen
En kråsa kråk åp flask, åjåjåjåj
Saninjen trella fram

Nökken e jag, Tarja Winblad å jag, spending time in the pit of Gataulin
In bemanna misil fö privat trafik, elå fö ti blåås opp de öört

redbar

Nyt Tulee

Hej alla gubbar ti Svärje far vi nu.
Båår et gaasin han tar ju itt slut
Svättin lackar uvi skall å puut
Åj åj, nu spreckt vi en läidning me gambäl lut

Gaasin friesär ynjy mås å boord
Knugen fieg me gaasin åt höve i fjol
Tier Bas-Lüft ligger gar e itt ti sol
Tå landar no tarman i Liverpool

Bas-Lüft: Gas auf Ruotsi
NYT TULEE

Vi ska stopp in gaasin i rövahål
å skåd i vilken iend e buri råål
kanske e flyger ut na gambäl kål
pallar et så je et no gjord åv stål

Bas-Lüft...

Aggregaten arbetar så e fries
Jorden je så foll att e buri jies
I luften kan et si både fez å gries
Allting je ju bare in hypotes

Bas-Lüft...

redbar

Pollor

Pollor åp rydjin
Pollor i nesan
Pollor i monin
Pollor åp naglan
Pollor i stjedje
Pollor ynder pynget
Pollor i röven
Pollor åp puson

Tu har Pollor

Gratulerar Tu har pollor

Pollor runt nackan
Pollor baak knieden
Pollor i håre
Pollor åp låren

Tu har Pollor

Gratulerar Tu har pollor

redbar

Porr

Norra Norrnäs, Ben Brage Brådd
For ti tyskland baket an kånka
Företaaje hans vort itt ti naa
Han bare saat i biilin å ronka
Destination: Travemynde
Han va he nya Finska fynde
In fäit släimot exotisk finn
I in ny tysk kultur film

Ben hadd visa prov åp sina konster
Han hadd pompa opp e rangsby-monster
Me na blomster ur stjärttin stött an till
åp in häimgjord netjin videofilm

Porr

Günther Gretschen sku regisser
I premiärin sku an jier in scen
me Güntheras gamäl gamäl svier
åp alla fyra sku an nier
sedan sku an in trikant jier
me Beatrix å en hön
freulein stöna, svättast å skaka
Ben blåst laddninjen i e lakan

Ben hadd visa prov åp sina konster…

redbar

Råtton nesta liv

I iendan åp våran baar, tier siter Berit som vaanlit
A siti tier alltfö lieng, e halft liiv, kanstje mäir
Hon je trött alltfö gaa, hon saknar Evert från konfirmationin
Ta e glaas, 4 nårtti, kanstje faar on häim me Boris
 
Haar et "bad luck i lotteri"? Tu je råtton i nesta liiv.
Je et naar som vi kan hiiv? Tu je råtton i nesta liiv.
 
Boris dreglar åp nytt, släime vill itt haals i monin
5 F.D, 14 ong, he skaavar åp pansioonin
Gåt ta e glaas, kanstje 7, ti stevi opp karaktäärin
Snuss i monin, tabac doft, ja faar no häim me Berit
 
Haar et "bad luck i lotteri"? Tu je råtton i nesta liiv.
Je et naar som vi kan hiiv? Tu je råtton i nesta liiv.
 
Haar et "bad luck i lotteri"? Tu je råtton i nesta liiv.
Je et naar som vi kan hiiv? Tu je råtton i vårat liiv.

redbar

Satans Hexon

...Hej - satans hexon...

redbar

Saturnus

десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыри, три, два, один, нул

Perälä, meillä on liftoffi!

Di va mang tå di börja oåp - in chans åp in dryg miljon
E tilfäll oåve e sellsynt slag - bare ien i modulin sku mie.
Höven sku blås i en vinglåt bytt - fö ti sii noår di buri spytt
Di sku slitas å badas å allt - hitche va itt frågan om na dalt

Violet je ömsand i spejs, ganska ömsand i spejs
I en stål-tånn!

Moåle va in nyaan galax, taan ifrån a man foå e boåd
Sku stjekk ut in frivilli fan, fö ti sii kva di sku få fö svar
Violet pakka di i en hytt å stjööt on ti vedärs, boom boom boom
Sedan vort e in vdäil probliem, kontaktin je bruti än så lieng

Violet je ömsand i spejs, ganska ömsand i spejs
I en stål-tånn!

Perälä, meillä on problemski!

Violet je ömsand i spejs, ganska ömsand i spejs
I en stål-tånn!
Violet je ömsand i spejs, ganska ömsand i spejs
Runt Neptunus!

redbar

Skåten i Caracas

Biilin rollar in, revolvrin je nu ladda
Vi sku mötas schenn, så va e fäädit tala
Hitche gaar itt bra, dynjon i böxår pakkar
Allting far åt helvite

Näi skåd ett tenn, he sitär in ryövar i kranon tenn
Näi skåd ett schenn, he luurar e bazooka schenn

Skååteen, skåten i Caracas

Trii svartkledd kaar, tågar åp rad ur lagre
Dynjon färdit ut, nu va e våron tur
Tarja stjut såm faan, sekt åt allting såm ryörs
Allting far åt helvite

redbar

Spakäl

Blint gar ja ut in kvield me tieg
Spakkle teckär naama dett
Hur ska ja viet hur, hur et sir ut

Fasadin bloåna smörikriem
Rött runt monin halft hyöv
Stakkars jävla kaar stakkars jävla kaar

He je itt lett idag ti hitt
Naar som ett väit hur di sir ut
Spakäldjungel
Spakäldjungel
Drivär ås åt
Saataan

Talar dynjon loftar ill
Smörjar leppan äin gang till
Visar opp en siid som itt naar förstår

Greppar stoolin jag vill häim
Spärrar ögon spottar ut
Roåpon vaken opp, vaken helvete nu

Drivär ås åt jävla
Satan

redbar

Sprechen sie Deutsch

Creutzin sku nu straffas
Han kona itt fly
Stjyld åp sinnesförvirring
brännvin å tåbak å

Kvafö jool an så
Kvafö itt
kvafö var an dömd ti vill nar vääl

Ich weiß nichts
Sperchen sie deutsch?

Hon bare söög pengan
Ti spakäl å booze
Klieder å juveler
Kaviar å bilar

redbar

Sven Doom

Karin hadd kämpa e liiv, sliti å gnodd
Han had gjort rett fö sieg, an va vääl skodd
men na va e såm påkka, som itt va klaart
o-hevla va aparatin, gotta spatjin

Dregle hengd ur monin, gnyyr som e sviin
A itt få na åp sistens, itt åp e liiv
Han luurar såm in årm, runt in knuut
Ögonen rollar i höve, e je na åp luut

Genåm dören kåmbär Pensionärs-Siiv
Hon sparka an i röven å börja riiv
Nu saatan je e dags fö an ti spraak
Får kletär åp on furi an buri skaak

Sven Doom, Sven Doom, Sven Doom är mitt namn

Siv hon rååla å friest, räiv å släit
Knugga an uvi spetche, me åli å släim
Kulmen nåddes åm kvieldin, aparatin sträin
Entligen låssna e åp, e pensionärs-häim

redbar

Testamente

He va in laang å kusli natt tå Atle kasta opp
Gifte kvälja i struphåve å strålin låfta rått

Va e in hit? Va e in Bomb?
Köm ska far me atle ti helvite å tromb?

Atle hadd miljoner me euro åp bankbootjen tå an jieg bort
Mang va di som vila kom åt di utan att di försto

Va e in hit? Va e in Bomb?
Köm ska far me atle ti helvite å tromb?

Pengan vort testamentera ti Pamplona
Fö en nyinspelning åv Gunsmoke i Canada.

redbar

Tett Fäil

Fötren too mark vör
Mmm, Ground zero

Nu ska vi sii om vi kann
Mmm, manövrer an

Pissa åt yögon så mytchy gaang
Nu ska di få betal
Ja ska dessärtier me in
Bemanna missil

Va e mett fäil, va e tett
Skåte i longon va tett fäil

Ja hinda itt sii naa furi e
Mmm, bränd till

In snajper stjööt me i rydjin
Mmm, voi jevla dyng

Tarja kva jier et, kan et itt tekk
He va ju tu som sku kåll stäinan tenn
Å jag dessärtier, me in
Bemanna missil

Ajajajaj klarar jag åv ti kletär opp tiit
Ajajajaj Tarja ja, ja saknar tieg

redbar

The Ballad of Hatefolk

In market å magnetud, ligger iiskon sekärt åp luur
in euro fö en tjärr, har et vexelpengan, herrn?
Liston liggär där häim, hätan brändär från klakk ti luuv
vör e parfyymbool, tier kan pressin vaar fö stoor

bräivär 500 treskoo-paar, kookar iiskon fö in kaar
vör mjölkhyllon bruuk e brisier, kniidär vagnan i di svier

Styckarin vråålar: -"Osso bucco je bäst! Tu je noo priima tu, tu handlar semst!"

The ballad of hatefolk

200 gramm apelsiin-marmelaad
300 burk kooka importera svaal
2 litär etik, mmm, vakart skvalpaar
4 påsar rutirååg, dam-bam-bam-bam-baar

Styckarin vråålar: -"Tjyöp na flesk! Tu je noo priima tu, tu handlar mest!"

The ballad of hatefolk

redbar

The Hill of Doom

E va tidit in myön, tå ryttarin bestäig hillin
Schen ska ja bygg män borg, schen ska ja döj in dag

I bloode va e skrivi, an hadd jort set val
Schen sku e byggas, utan na kvaal
E e normt projekt, me tusantals stäin
In litin här, som sku vaar fläir

The hill of Doom ha få sän början
Tu våg itt säj na anna
Me bloode åp stjinne va e bekräfta
In svart tid ha fått sän början

Di tjempa i mang år, å ti sist va e färdit
Flaggon vort nu hissa, nu sku e festas

I bloode va e skrivi, an hadd jort set val Schen sku e byggas, utan na kvaal Prise va durt, men he visst an itt

Kvem som sku betal, utan na val

The hill of Doom sku få set åfär
Tu våg itt jier na anna
Ryttarin foll uvi e spjut i in kamar
Kva va e vi sag?

redbar

The Secret Brotherhood of 500 tendren

Luura ut ur plane tjänd att hitche va itt rett, fick in smäll i skallan plötslit va allting rött
Vott slepa ti in kleinbuss, fasttröckt ynjy e siet, trii kaar i svarta kappår hendla me såm skriep

Dö siikret brådärhodd åf, de siikret 500 tender
Dö siikret brådärhodd åf 500 satans tendär

Lampår lyyst i ögon, tå ja försöka kytt opp, stjiefin roåla me i yöra, ”ligg tenn såm en rått”
Schenn je in årder från hoddins allra högsta tåpp, åm itt et antar Missionin ska vi juut de i betång

Utslengd i hamnen vör RG-as prååmin, nerstjiti, krapula å färdit oppbada

redbar

Tikk Takk

Tikk takk, tikk takk
Tidin gaar, tidin gaar
Ska vi hiend, ska vi hiend
Ja väit itt, ja väit itt
Väit tu na, väit tu na
Kva väit tu, kva väit tu
Tu väit itt, tu väit itt
Väit itt na, väit itt na

Tupålev roålar nu i skyn
Kaptenin har fyra promill
Ska vi hiend ti Virdåis
Elå bit i joolen i Kannus

Tupålev roålar nu i skyn
Kaptenin har fyra promill
Ska vi hiend ti Virdåis
Elå bit i joolen i Cannes

Håpp fallstjärm från tii kilomet
Land åp in oåkär i Nådendal
Kanske vi kann få reken me
He je in risk vi får ta

redbar

Toaran fö Edwin

Kap. 1)

In torsda myön, å ja saat där ut, hadd tröska fö natten, ja va häilt sluut
In kliemar till å ja sku fall, allt hengd så rutit, rutit utan kall
Ja visst itt kva ja sku ta me till, naar knakka me åp axlen, "hyr står det till"


Ja svengd åp höve, å jestaltin fliina ti baak
Allting juusna, ja fikk liive tibaak

Gåbbin åp bentjin bräivär mieg, va send oåv fåndin: "viis me in vieg"
Han sa se viet, miin innersta dröm, "-dy para inte veta, dy leeva i sömn"
 
Ja svengd åp höve, å jestaltin fliina ti baak
Allting juusna, ja fikk liive tibaak
 
Toaran fö Edwin

Han saa se ha "ievärt" , han saa se ha allt, han gaav me tiidin, he to me in kvartt
Sku företaa räison, vi sku jier a i laag, allting va planiera, vi sku faar idag
En räis i tiidin, åp e mentalt plaan, he saa gåbbin, he va kva an saa
 
Ja svengd åp höve, å jestaltin fliina ti baak
Allting juusna, ja fikk liive tibaak
Toaran fö edwin
 
Kap. 2)
 
In sond. Var ja sond-maata? Ja måst iit! Elå måst ja?
Ja haar itt tiid. Kvafö tiid? Tiid ti pååt saltkoonen ur nesan?
Nesan. Jedd-nesan. Jedd-saxan? En sax ti klipp se i nesan?
Elå Forsmanas nesan? Elå Forsmannas hondin? Elå hond?
Ja, ja tror att ja haalder åp ti vaar sond-maata.
Ja, je e så, så je e så.
Men ja tror itt hitche star rett till.
He je naonting som itt alls je bra.
 
Kap. 3)
 
Ja stuula ut, å soolen stjäin
He va varmt, itt som där häim
E fremand sproåk, in vidri stank
En hostand tjelg, in dreglåt lepp
 
Kva je hitche, ja vill barebare väit
Kva jier ja schenn, ta å svaar me gåbb-faan
Ja a lidi i dagan, ja a rolla som e sviin
He je tu som ska svar, kva ja a sett me ii
 
Gåbbin skåda, å fliine framm
- "Min tjääre gåsse, lygna dig"
- "Tålamod, visa det för mig"
- "Betalningen kommer, tro mig"
 
- "Jag har gjort detta, i många många år"
- "Ingen e besviken, genom alla dessa år"
- "Ditt förflyytna, det stannar här hos mej"
- "Kom in i ljuset, kom här med mej"
 
Vi sku bestiig Hamburger Hill.

redbar

Trindbuss spelar Snooker

Han je itt som oås - an har in aarin pråfession
Han je itt som oås - han knåkkar bollan åp Malta
Han je itt som oås - han e stiili han e friesch
Han je itt som oås - 7-stjärnit i Dubai

Han kryper in i ruume, han e tier me oås, viisar opp spröite nu
Han je åp eurosport, kållon i Cardiff åp e bool

Fö trindbuss spelar snooker

Han je itt som oås - han tjenar jävla mytjy mäir
Han je itt som oås - han underhaalder mytjy fläir
Han je itt som oås - han ju champin runt e bool
Han je itt som oås - han je in gentleman å smooth

Han kryper in i ruume, han e tier me oås, viisar opp spröite nu
Han je åp eurosport, kållon i Cardiff åp e bool

Fö trindbuss spelar snooker

redbar