Namn: Virve C Påffs
Ålder: 9
Födelseort: Fladan
Hemort: -
Yrke: Haista
Musikalisk bakgrund: Lust-spiel, Oravais manskör
Vikt: Halv-tres
Fritid: Nix pix
Gule tänder: Samtlige