Namn: Broder Rokky SillforZ
Ålder: Gaamblan än än nagär, yngär än liik maang
Födelseort: Hindträsk
Hemort: Tjärlax Camping, stuga 11

Musikalisk bakgrund: Ha spela monjiig och harp i olika grindorkestrar. Äger en Venom-singel
Matchvikt: Furi elå baket jiet?
Fritidsintressen: Urban-blindbock, Saambäl glömd växelpengar ur telefonautomatän, kopier biblan
Antal gula tänder: Har lyöständren
Motto: Nu sku e vuri bra me e tjylskåp

Kuriåsa, bakgrund:

  • Kan virk vantan me toånan
  • Ha oppfånni än egen skal (mixodyrisx moll)
  • Kan sjong 3 stämmor tilik
  • Ha jivi nötknäpparvalsin ny betydels
  • Kan jier opp ieldin
  • Väjt kvannifrån småbåbblår i kalja kommär
  • Favoritmatin je Klimpsoppon å tappadrekk