Namn: Broder Leffe Benerektus III
Ålder: 6 månader om man utgar från apans år
Födelseort: Öst Europa
Hemort: Naboo
Musikalisk bakgrund: Oppträdd me kantele i pausin åp Kraft-LappBK -81, Blistra 67 tim i sträck genom att dra luften innoåt -89, tjuörd om Unisound i Vasa hyöstin -99

Matchvikt: Hemlit (men om et tar roten ut hyptenusan å dividerar a me ätt kilo fläsk så buri e närm se)
Fritidsintressen: Bruk moår å klied ut me ti Ben Johnson
Antal gula tänder: A1 å A4 (A8:on åka i lördas)
Motto: I wanna be somebody soon

Kuriåsa, bakgrund:

  • Ja va beroende oåv hartsport som yngling (Täkk Gina!! NOT!)
  • Ja kom mie i Gunnes rekordbok tå ja tjuörd traktor uvi kvarken
  • Ja ha ien oåv huvurollen i Sagan om ringen filmin, hande Orkin som sto
    längst ti höger i armien tå di anföll Minas Tirith, Ja bord va såde 2000-2030:onde
    i ordnijen om man räknar froån sjölva murin, å så längst ti höger tå förstås