Namn: Schnabel Dönitz
Ålder: ca. 400
Födelseort: Närvjoki
Hemort: Tjärlax
Musikalisk bakgrund: Althorn i Närvjoki torvikapelli

Matchvikt: 30 stone
Fritidsintressen: Althornet och schubben "Bloob-Gustaf"
Antal gula tänder: Kaikki
Motto: Alltid rönnbär till frukost