Namn: Broder Cent von Koho
Ålder: Furi sedan
Födelseort: Yli ii
Hemort: Brandstation, nelete vestret
Musikalisk bakgrund: Spela me Harald Ingström åp lavadannsin åp varghålmin 82, spela stjidstav

Matchvikt:Mäir
Fritidsintressen: Jytjebad å flambier
Antal gula tänder: Mindär
Motto: Tjör it i dik åm et skådar åp viejin

Kuriåsa, bakgrund:

  • Va mie å starta (bgkg) 87 in 18 april men he jikk åt helvite vi vort busta direkt oåv Caj Ivars Borålf å jag.

    Åm ni undra kva (bgkg) jie star e fö blaxnes jeddklåbbar jille.
  • Å så a ja jiti in tinas glass