Namn: Styrox "Båbb" Stråganoff
Ålder: Nästan lika gaambäl som War-Ulf Pettson
Födelseort: In karusell åp Puuhamaa
Hemort: Månin
Musikalisk bakgrund: Bruk spiel shuffle åp tooma brännvinsflaskor å stamp taktin ti finsk homppa

Matchvikt: Som in mindär Wartburg utan rattmuff
Fritidsintressen: Kook moscha, kör hårt me biilan, saambäl åp frimärtjän från Afrika å Danmark, å tordde.
Antal gula tänder: All utom två
Motto:
He je bäst ti va munter om man vill få se laga
Kuriåsa, bakgrund:
  • Båbb ha vari uvikörd åv biilan 99 gangor
  • Ha dirigera 135 apor som ha spela Beethovenas nionde symfoni
  • Spelar kantele åp ”Let it Be” me Biitels åp än gaambäl live- schtjiiv
  • He gar rykten om att Båbb aldri sku ha vari född
  • Båbb har e ovanligt frimärk från Burkina Faso som föreställdär papp hans i in oval ubåt
  • E anna rykte je att Båbb sku va in vampyr. Man ha nämligen sitt en blodåt rått i fåschton nier an.
  • Benedictus XVI (Påven) je Båbbas morfar
  • Båbb ha äin gang vånni 30 mark åp Lotto