Namn: Aaltonen
Ålder: Osäkert pga adoption
Födelseort: Paraguay
Hemort: Vesitorni, Vaasa

Musikalisk bakgrund: Kontrapunkt & Hardcore-Dixie
Matchvikt: 87 kg
Fritidsintressen: Slagsmål
Antal gula tänder: 10
Motto: "Stjekk aldri flaskpost åt japanen!"